La FOOT crea una nova tipografia per les cartes de lectura

Videonoticies

Héctor Abril, Montse Tàpias i Aurora Torrents, investigadors de la FOOT de la Universitat Politècnica de Catalunya·BarcelonaTech, han posat de manifest que les tipografies que més s’utilitzen en les cartes de lectura per analitzar l’agudesa visual de prop a les òptiques o a les consultes d’oftalmologia no són adequades per arribar a conclusions objectives sobre l’agudesa visual de prop dels pacients. Les tipografies Times New Roman, Arial o Arial Bold no contemplen els requeriments que han d’acomplir aquestes taules que porten impreses lletres, nombres i figures de diferents mides.

Per això, n’han creat una de nova, anomenada ‘UPC Optotipica’. El seu nom sorgeix perquè acompleix els requeriments de disseny dels optotips, que és l’eina habitual a les òptiques per fer diagnòstics precisos relacionats amb l’agudesa visual de prop.