Webinar: Evidència científica en optometria

Webinar: Evidència científica en optometria

El proper divendres 18 de juny, s'impartirà un webinar gratuit sobre l'evidència científica en l'optometria. El ponent encarregat de dinamitzar la sessió serà el Rafael Perez-Cambrodi.

La teràpia visual és, actualment, un camp de l'especialització optomètrica que ha demostrat la seva eficàcia en el tractament de certes disfuncions acomodatives i binoculars. L'abordatge terapèutic de l'ambliopatia i l'estrabisme adquireix cada vegada més grau d'evidència, contrastada a través dels estudis ben dissenyats i que permeten extraure conclusions robustes i amb aplicació clínica immediata. L'avanç i desenvolupament de les estratègies terapèutiques passen ineludiblement pel coneixement de les bases neurofisiològiques que les donen suport a i en la mesura que qui les practiquen tinguin la capacitat d'evitar l'ús de tècniques pseudocientífiques que desprestigien al col·lectiu professional. És necessari desenvolupar una mentalitat crítica respecte a tot allò que oferim als nostres pacients sense renunciar al desenvolupament del coneixement a través de la investigació.

Punts a tractar

  • Concepte d'evidència
  • Graus d'evidència
  • Recerca d'evidència a bases de dades I fonts documentals
  • Anàlisi de l'evidència actual en la pràctica de la Teràpia Visual.

Agenda

  • Data: 18 de juny de 14:30 a 15:30h
  • Docent:Rafael Perez-Cambrodi.
  • Nivell: bàsic
  • Llengua: castellà
  • Format: online en Streaming