Manifest del COOOC respecte a les pseudoteràpies visuals

Manifest del COOOC respecte a les pseudoteràpies visuals

Què són les teràpies visuals?

Es coneix com a teràpia visual aquell conjunt d'exercicis que tenen com a objectiu lamillora en la funció del sistema visual com, per exemple, la motilitat ocular, lacapacitat d’enfocar a diferents distàncies o la coordinació eficient i còmoded’ambdós ulls. Aquests procediments tenen una base neurofisiològica d'evidènciacientífica i, per tant, la seva viabilitat i eficiència queda completament avalada per laseva pràctica i aplicació clínica.

 

Davant aquest principi exposem que:

  1. Rebutgem l'ús i aplicació de pseudoteràpies sense cap suport científic ni baseclínica teòrica. Aquestes pràctiques no consten com acreditades en cap centre universitari oficial i, per tant, tampoc tenen l'aval acadèmic de les institucions col·legials.

 

  1. En l'àmbit de l'òptica oftàlmica i de l'optometria, els coneixements actuals sobre la visió, les seves alteracions i el seu tractament, van molt més enllà del model clàssic restringit a les alteracions òptiques oculars. Per aquesta raó, podem dir que sí que es poden tractar i resoldre moltes disfuncions visuals, amb programes de teràpia visual o eines òptiques específiques, però sempre que estiguin abordades des de la perspectiva del coneixement científic i de l'evidènciapràctica per part de professionals competents.

 

  1. Els únics professionals acadèmica, legalment i professionalment capacitats per avaluar i tractar les disfuncions visuals són els metges-oftalmòlegs, especialistes en les malalties i lesions oculars o de vies òptiques i els òptics optometristes, especialistes en les disfuncions òptiques i funcionals del sistema visual.

Conclusions:

Alertem, per tant, que les teràpies visuals alternatives basades en exercicis otècniques de relaxament no eliminen les malalties oculars ni les disfuncions visuals iper tant, remarquem que només els professionals de la visió, amb la seva garantiade formació universitària i sota l'emparo de l'exercici professional col·legiat, podenvalorar les possibilitats reals de millora estructural i funcional.