Comunicat sobre la resolució de la conselleria de Salut SLT/983/2020

Comunicat sobre la resolució de la conselleria de Salut SLT/983/2020

En data d’avui 12 de maig entra en vigor la Resolució de la Conselleria de Salut SLT/983/2020, d’11 de maig, per la qual s’adopten noves mesures en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori com són les òptiques i gabinets d’optometria en el qual es recull, en el marc del procés d’evolució de la situació sanitària, la represa de l’activitat  a més dels serveis d’urgències, sempre que sigui possible garantir la protecció tant dels professionals, de pacients i dels treballadors i les treballadores dels centres prioritzant en tot cas el criteri de cada professional.

Les condicions que s’estableixen i que consten a la resolució referenciada les podeu llegir en aquest resum.

 Resolució SLT/983/2020