El COOOC elabora el Manual bàsic per a l'activitat professional en una crisi sanitària

El COOOC elabora el Manual bàsic per a l'activitat professional en una crisi sanitària
El COOOC elabora un Manual bàsic per a l'activitat professional en una crisi sanitària generada per la COVID-19
 
Al document, es detallen les normes a seguir i els procediments d'actuació i d'higienització dels instruments i del centre en general. 
 
També es recullen els EPI que s'han d'utilitzar així com la manera correcta de posar-se'ls i de treure-se'ls. Alhora, s'especifica com s'han d'higienitzar.